زندگی من

عاشق باش

نه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش.

 بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی معین، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود، تنها یک نفر را در بر می گیرد نه کل عالم را. معامله ای بس خطرناک است برگزیدن یک نفر و مستثنی کردن کل عالم، در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به آن. 

کل عالم پیوسته عشقش را بر تو جاری می سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است.

عاشق خورشید باش! 

عاشق ماه، ستارگان، درختان، کوهها، انسانها، حیوانها. فقط یک عاشق باش 

و بگذار کل، معشوق تو باشد. 

این همان چیزی است که تو را  دیندار می کند. آنگاه که عشق تو در همه فضا گسترده شود و هیچ حد و مرزی نشناسد، آنگاه که هیچ چیز نتواند عشق را محدود سازد، آنگاه که عشق تو بر هیچ چیزی متمرکز نیست و فقط حالتی از بودن است، آنگاه #عشق_عبادت_است_مراقبه_است. و آنگاه عشق رهایی بخش است.

#اشو برچسب‌ها: عشق
نوشته شده در یکشنبه 26 فروردین 1397ساعت | 09:35 توسط لیلا | نظرات (6)