زندگی من


خدایا ! مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده

بگذار هرجا تنفر هست، بذر عشق بکارم.

هرجا آزردگی هست ببخشایم،

هرجا شک هست، ایمان و هرجا یأس هست، امید...

و هرجا تاریکی است، روشنایی و هرجا غم جاری است، شادی نثار کنم.

الهی به من توفیق بده که بیش از طلب، همدردی کنم.

پیش از آن که مرا بفهمند، دیگران را درک کنم،

زیرا در عطا کردن است که می ستانیم.

و در بخشیدن است که بخشنده می شویم.

 

هرگاه دستی را گرفتی 

هرگاه غرور کسی را نشکستی 

هرگاه به بنده ای کمک کردی 

هرگاه غرور بیجا نداشتی 

هرگاه در همه حال فقط خدارا دیدی 

آنگاه دعایت به عرش میرسد

نوشته شده در شنبه 12 خرداد 1397ساعت | 10:42 توسط لیلا | نظرات (2)