زندگی من

عشق رابطه ای میان شما و شخصی دیگر است. 

عشق برون گراست. مدی تیشن درون گراست. 

عشق سهیم شدن است. اگر عشق نداشته باشید،‌ چگونه می توانید آنرا با دیگران سهیم شوید؟ 

مردم خشم، ‌نفرت و حسادت دارند و بعد به نام عشق، اینها را با دیگران سهیم می شوند.

دیگر چه چیزی را سهیم خواهید شد؟‌ شما فقط آنچه را دارید، سهیم می شوید. 

اگر خشم دارید، ‌خشم را سهیم می شوید. 

ارتباط با خداوند، انرژی ای را به شما می بخشد که وقتی با کسی در ارتباط قرار می گیرید، به عشق تبدیل می شود. بطور معمول، شما از آن انرژی برخوردار نیستید. 

هیچکس آنرا ندارد. باید آنرا خلق کنید. 

باید به عشق تبدیل شوید. این کار جدال، تلاش و هنر واقعی است. وقتی عشق در درونتان لبریز می شود، می توانید آنرا سهیم شوید، اما این موضوع زمانی اتفاق می افتد که بتوانید با خودتان ارتباط برقرار کنید. 

ارتباط با خدا، فراگیری رابطه برقرار کردن با خود است.

اشو

نوشته شده در چهارشنبه 20 تیر 1397ساعت | 14:23 توسط لیلا | نظرات (2)